Wprowadzenie euro w Chorwacji

Od 1 stycznia 2023 r. euro stanie się prawnym środkiem płatniczym w Chorwacji, zastępując kunę.

Od 1 stycznia 2023 r. rozpocznie się wycofywanie banknotów i monet nominowanych w kunach.

Od 1 stycznia do 14 stycznia 2023 r. włącznie, w obiegu będą funkcjonowały równolegle euro i kuna (podwójny obieg),
w tym czasie zarówno kuna i euro będą mogły być używane jako prawny środek płatniczy w transakcjach gotówkowych,
z zastrzeżeniem, że podczas płatności sprzedawca będzie miał obowiązek przyjęcia nie więcej niż 50 monet nominowanych w kunach i odpowiednią liczbę banknotów nominowanych w kunach, tak aby nie przekroczyć limitu płatności gotówkowych wynikającego z AML/CFT.

Po upływie wskazanego wyżej okresu podwójnego obiegu, płatności w Chorwacji będzie można dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro.

Harmonogram wymiany kuny:

  • przez 12 miesięcy od dnia wprowadzenia euro – wymiana banknotów i monet w bankach, chorwackich urzędach pocztowych i agencjach finansowych w Chorwacji, do 100 banknotów nominowanych w kunach i 100 monet nominowanych w kunach – bezpłatnie, w przypadku wymiany banknotów lub monet powyżej tej liczby, bank może pobrać opłatę;
  • po 12 miesiącach od dnia wprowadzenia euro – wymiana przez Narodowy Bank Chorwacji (bezpłatnie):
    • banknotów: przez czas nieokreślony,
    • monet: przez 3 lata od dnia wprowadzenia euro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach >>