Wszystko, co chcecie wiedzieć o fałszerstwach pieniędzy

Przykłady fałszerstw pieniędzy w Polsce kiedyś i teraz. Czy częściej są podrabiane monety czy banknoty? Jak odróżnić falsyfikat od autentycznego pieniądza? O nowoczesnych zabezpieczeniach polskich banknotów.