Wycofanie i wymiana papierowej wersji banknotów o nominałach 20 GBP i 50 GBP

Zgodnie z informacją Banku Anglii zamieszczoną na stronie internetowej: www.bankofengland.co.uk, papierowe banknoty o nominałach 20 GBP (z wizerunkiem Adama Smitha na stronie odwrotnej) i 50 GBP (z wizerunkiem Matthew Boultona i Jamesa Watta na stronie odwrotnej) po 30 września 2022 r. nie będą prawnymi środkami płatniczymi.

Prawnymi środkami płatniczymi po tej dacie będą wyłącznie banknoty polimerowe. Po dniu 30 września 2022 r. dotychczasowe banknoty papierowe o nominałach 20 GBP i 50 GBP uznaje się za wycofane z obiegu i nie będą one mogły być używane w transakcjach.

Bank Anglii będzie kontynuował wymianę wycofanych banknotów, dodatkowo niektóre brytyjskie banki i niektóre brytyjskie urzędy pocztowe będą mogły również przyjmować depozyty.

Bank Anglii nie określił końcowego terminu wymiany banknotów wycofanych z obiegu.

Poniżej przydatne linki:

Narodowy Bank Polski nie prowadzi wymiany walut obcych.