Wymiana hrywny na polskie złote

W wyniku współpracy Narodowego Banku Polskiego z Narodowym Bankiem Ukrainy oraz przy operacyjnym zaangażowaniu wybranych placówek PKO Banku Polskiego, na potrzeby przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, od dnia 25 marca 2022 r. została uruchomiona wymiana hrywien ukraińskich (UAH) na polskie złote.

Operacje skupu będą prowadzone w wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju, których lista dostępna jest na stronie: nbp.pl/ukraina/pko-placowki

Od operacji skupu nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje.

W celu usprawnienia obsługi wielu zainteresowanych osób w krótkim czasie ustalono następujące zasady wymiany:

 • skup dotyczy wyłącznie banknotów o wartości nominalnej: 100, 200, 500 oraz 1000 UAH,
 • wymianie nie podlegają banknoty uszkodzone, tj. postrzępione, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również w skutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku oraz banknoty znacznie naddarte, zszyte lub spięte, przerwane, zawilgocone, zbutwiałe i kruszące się oraz banknoty zanieczyszczone cieczami lub substancjami stałymi,
 • maksymalna łączna wartości banknotów podlegających wymianie przez jednego obywatela Ukrainy wynosi 10 tys. UAH,
 • do wymiany uprawnieni są obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat,
 • podczas wymiany wymagane jest okazanie ukraińskiego dowodu osobistego w wersji plastikowej (paszport wewnętrzny), ukraińskiego paszportu zagranicznego lub dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL, wskazującego na ukraińskie obywatelstwo osoby przedstawiającej ten dokument,
 • kurs skupu ustalany jest przez Narodowy Bank Ukrainy i obecnie wynosi 0,11 zł za hrywnę.

Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, zostaną odkupione przez Narodowy Bank Polski, który z kolei po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. W ramach tej operacji, zarówno PKO Bank Polski, jak i Narodowy Bank Polski, zastosują ten sam kurs, nie czerpiąc tym samym korzyści z tytułu wymiany hrywien na złote.

Na podstawie zawartego porozumienia ustalono łączny limit wartości skupionych w oddziałach PKO Banku Polskiego banknotów do kwoty 10 mld UAH.


Обмін гривні на польські злоті

У результаті спільних зусиль Національного банку Польщі та Національного банку України, а також за операційної участі PKO Bank Polski, 25 березня 2022 року розпочався обмін українських гривень на польські злоті, організований для задоволення потреб громадян України, які перебувають на території Республіки Польща.

Обміняти гривню можна буде у визначених відділення банку PKO Bank Polski на всій території країни. Перелік відділень, де буде доступна така послуга, можна переглянути за цим посиланням: nbp.pl/ukraina/pko-placowki

При здійсненні операцій з обміну не будуть стягуватись жодні комісії.

Для того щоб забезпечити швидке обслуговування великої кількості людей, були запроваджені такі правила:

 • до обміну прийматимуться лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень;
 • до обміну не прийматимуться пошкоджені банкноти, а саме зношені, сильно забруднені, з плямами, з втратою кольору або пошкоджені у інший спосіб, в тому числі у результаті нанесення написів, відтисків печаток, малюнків або інших позначок, а також значно надірвані банкноти, склеєні чи скріплені, розірвані/розрізані, вологі, з ознаками руйнування або зминання, банкноти зі слідами рідких чи твердих забрудників;
 • загальна сума, яку може обміняти один громадянин України, не може перевищувати 10 тисяч гривень;
 • усі громадяни України, які досягнули 18-річного віку, мають право на обмін гривні;
 • обмін здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України (у формі пластикової ID-картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або документа про отримання коду PESEL, що підтверджує громадянство України особи, яка здійснює обмінну операцію;
 • фіксований обмінний курс був встановлений Національним банком України та складає зараз 0,11 польського злотого за 1 гривню.

Уся готівка, деномінована у гривні, яка буде придбана PKO Bank Polski у громадян України, надалі буде викуплена у нього Національним банком Польщі, а потім перепродана Національному банку України після завершення заходів із обміну. В рамках заходів із обміну гривні PKO Bank Polski і Національний банк Польщі будуть використовувати однаковий обмінний курс, тобто не отримають від обміну гривні на польські злоті жодного прибутку.

Згідно з умовами укладеної угоди, загальна сума готівки, деномінованої у гривні, яку може придбати PKO Bank Polski, не повинна перевищувати 10 млрд грн.