Wyniki konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów

7 lipca 2022 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się spotkanie dr. hab. Ireneusza Dąbrowskiego, prof. SGH – przewodniczącego kapituły Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów z dr. hab. Janem Koleśnikiem, prof. SGH, pracownikiem naukowym Instytutu Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – autorem zwycięskiej pracy. Decyzją kapituły konkursu praca pt. „Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji” otrzymała wyróżnienie w wysokości 30 000 złotych. Spotkanie, będące zwieńczeniem 4 edycji konkursu, było okazją do dyskusji i wręczenia pamiątkowego dyplomu. W bieżącej edycji odnotowano największe jak dotąd zainteresowanie konkursem – wpłynęło 30 zgłoszeń.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie publikacji. Zapraszamy do śledzenia zakładki Edukacja i udziału w kolejnej edycji przedsięwzięcia.

Konkurs odbył się pod patronatem medialnym Obserwatora Finansowego.