Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 01.12.2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach dostrajającej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 1.12.2021 r.