Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 03.12.2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach podstawowej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu
3.12.2021 r.