Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 03.02.2023 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach podstawowej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 3.02.2023 r.