Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 07.01.2022 r.

Narodowy Bank Polski announces the results of the NBP bills sale (main open market operation) carried out on 07 Jan 2022.