Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 09.02.2022 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach dostrajającej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 9.02.2022 r.