Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 15.04.2022 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach podstawowej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 15.04.2022 r.