Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 16.01.2024 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach dostrajającej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 16.01.2024 r.