Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 16.07.2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach podstawowej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 16.07.2021 r.