Wyniki przetargu sprzedaży bonów pieniężnych NBP przeprowadzonego w dniu 27.06.2023 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach dostrajającej operacji otwartego rynku sprzedaży bonów pieniężnych NBP w dniu 27.06.2023 r.