Wyniki przetargu strukturalnej operacji outright buy przeprowadzonej w dniu 13.10.2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje o wynikach strukturalnej operacji otwartego rynku outright buy przeprowadzonej w dniu 13.10.2021 r.