Wyniki XIV Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Na konkurs wpłynęły 73 prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w 2020 r. spełniające wymagania regulaminu. Wyboru pięciu najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

 • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – przewodniczący kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,
 • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH,
 • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH,
 • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP,
 • Dr Renata Wojciechowska.

Nagrody:

 • Laureatem I nagrody w wysokości 15 000 zł został Pan Marcin Karol Bubicz za pracę: „Konsolidacja nadzoru w ramach Narodowego Banku Polskiego na tle europejskich doświadczeń obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Bankowości, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej.
 • Laureatem II nagrody w wysokości 10 000 zł został Pan Damian Łój za pracę: „Ekonomiczne i prawne aspekty systemu dewizowo-złotego” obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr. hab. Tadeusza Włudyki.
 • Laureatką III nagrody w wysokości 7000 zł została Pani Julia Walczak za pracę: „Szacunek dolnej granicy stóp procentowych dla Polski” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Ekonomii Ilościowej, pod kierunkiem naukowym p. dr hab. Michała Brzozy-Brzeziny, prof. SGH.
 • Laureatką wyróżnienia w wysokości 5000 zł została Pani Emilia Samojło za pracę: „Koncepcja green bankingu na przykładzie działalności Aktia Bank PLC, Deutsche Bank AG i Banku Pekao SA w latach 2017-2019” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Ekonomii w Katedrze Pieniądza i Bankowości, pod kierunkiem naukowym p. dr. hab. Grzegorza Kotlińskiego, prof. UEP.
 • Laureatem wyróżnienia w wysokości 5000 zł został Pan Tomasz Szaniec za pracę: „Zastosowanie technologii Robotyzacji Procesów Biznesowych w sektorze usług finansowych w Polsce” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, pod kierunkiem naukowym p. dr. hab. Krzysztofa Ryszarda Nowosielskiego, prof. UE.

Gratulujemy laureatom oraz ich promotorom!

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.