Wyniki XVII edycji Konkursu na pracę pisemną

14 grudnia 2018 r. w siedzibie NBP poznaliśmy laureatów XVII edycji Konkursu na pracę pisemną. Po raz ósmy honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

Uroczysta gala zakończyła XVII edycję organizowanego przez Narodowy Bank Polski Konkursu. W imieniu władz banku laureatom pogratulował profesor Ryszard Kokoszczyński – członek zarządu NBP.

W konkursie wzięli udział uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas szkół gimnazjalnych, którzy zmierzyli się z tematem: W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?

Natomiast uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych napisali prace na temat: 190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?

Zwycięzcy XVII edycji

W kategorii Szkoły podstawowe/Gimnazja

 • I miejsce: uczeń Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
 • II miejsce: uczeń Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
 • III miejsce: uczeń Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie
 • Wyróżnienie: uczeń Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach
 • Wyróżnienie: uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku
 • Wyróżnienie: uczeń Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie

W kategorii Szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce: uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 • II miejsce: uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach
 • III miejsce: uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • Wyróżnienie: uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
 • Wyróżnienie: uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • Wyróżnienie: uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Nagrody pieniężne otrzymali nie tylko laureaci, ale również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Konkurs został ogłoszony 3 września br. Uczniowie mogli nadsyłać prace do 16 października. Łącznie w obu kategoriach wpłynęło 248 prac, z których 203 spełniły wymogi formalne określone Regulaminem konkursu – 100 napisanych przez uczniów szkół podstawowych/gimnazjów i 103 przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki współpracy z firmą Plagiat.pl prace zostały sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym.