Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego – Procedura pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa NBP