Wystartowała III edycja programu „Złote Szkoły NBP”

Narodowy Bank Polski poinformował, że wystartowała III edycja programu „Złote Szkoły NBP” skierowanego do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich poziomów szkół ponadpodstawowych, a także do nauczycieli.

Program jest wydarzeniem, w które angażuje się cała społeczność szkolna. Hasłem przewodnim trzeciej edycji programu jest: „Poznajemy bank centralny”.

III edycja programu „Złote Szkoły NBP” jest odpowiedzią na wyzwania związane z potrzebą upowszechniania podstaw edukacji ekonomicznej w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest popularyzacja wiedzy z zakresu finansów i ekonomii, a także przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Uczestnictwo w nim umożliwia kształtowanie praktycznych umiejętności takich jak praca w grupie, kreatywność, efektywna komunikacja.

Trzy zadania edukacyjne do wykonania w ramach III edycji programu „Złote Szkoły NBP” – „Poznajemy bank centralny”:

Lekcja z ekonomią

Przeprowadzenie lekcji szkolnej na temat „Poznajemy bank centralny” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć interdyscyplinarny charakter, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego lub kilku nauczycieli.

Debata szkolna

Organizacja debaty szkolnej poświęconej tematowi „Poznajemy bank centralny” z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Forma debaty jest dowolna, może być przeprowadzona w szkole lub w innym miejscu. W debacie mogą uczestniczyć eksperci wyróżniający się wiedzą z zakresu tematu przewodniego edycji.

Warsztat uczniowski

Przeprowadzenie przez uczniów zajęć edukacyjnych popularyzujących temat „Poznajemy bank centralny”. Przy przygotowaniu warsztatu uczniów powinien wesprzeć opiekun merytoryczny, którym może być nauczyciel.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymają szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi „Poznajemy bank centralny”. Na podstawie rankingu szkół Narodowy Bank Polski określi próg punktowy, który zdecyduje o przyznaniu tytułu. Spośród wszystkich „Złotych Szkół NBP” uczestniczących w III edycji programu nagrody pieniężne otrzymają szkoły, które najlepiej wykonały trzy zadania. Przewidziano nagrody pieniężne w wysokości od 2000 zł do 15 000 zł. Do wygrania jest 126 nagród!

  • 24 nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
  • 100 nagród w wysokości 2000 zł za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji – po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • 2 nagrody dla najlepszych „Złotych Szkół NBP” III edycji:
    • Nagroda Specjalna – 15 000 zł – dla „Złotej Szkoły NBP”, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji.
    • Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł – dla „Złotej Szkoły NBP” za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji.

Termin nadsyłania relacji z wykonanych zadań upływa 27 marca 2023 r., wyniki III edycji programu „Złote Szkoły NBP” zostaną ogłoszone w maju 2023 r.

Więcej informacji: Złote Szkoły NBP