Wystartowała nowa edycja programu „Złote Szkoły NBP”

Zapraszamy do udziału w drugiej odsłonie programu, którego temat przewodni to: „Bezpieczni w finansach osobistych”

Narodowy Bank Polski poinformował, że 16 listopada 2021 r. wystartowała II edycja programu „Złote Szkoły NBP”.

„Złote Szkoły NBP” to cykliczna inicjatywa polskiego banku centralnego, której głównym założeniem jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci szkół aspirujących do miana liderów upowszechniania praktycznej wiedzy ekonomicznej.

Program jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Szkoły uczestniczące w akcji mogą otrzymać prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne – nawet 15 000 zł. Nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia będą przyznawane oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem drugiej edycji programu jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji finansowych (także tych ryzykownych), które pozwolą uniknąć pułapek rosnącego zadłużenia i utraty zaoszczędzonych środków.

Sprawne poruszanie się w świecie finansów jest szczególnie ważne w dobie boomu cyfrowego, który można zauważyć także w sektorze usług finansowych. Czas pandemii jeszcze bardziej uświadomił, że budowanie „odporności finansowej” młodych ludzi jest kluczowe. Składają się na nią: konkretna wiedza, zdolność adekwatnego reagowania i umiejętność rozpoznawania ryzyka. Właśnie dlatego drugą edycję programu „Złote Szkoły NBP” ukierunkowujemy w stronę odpowiedzialności młodych ludzi za własne pieniądze. Stąd hasło przewodnie tej edycji: „Bezpieczni w finansach osobistych”. Umieć dbać o własne finanse tak, by czuć się bezpiecznym w różnych życiowych okolicznościach, to umiejętność, którą warto wykształcić jak najszybciej – mówi Anna Kasprzyszak, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.

Tytuł „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, których zespoły (nazywane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej) uzyskały najwięcej punktów za wykonane trzy zadania określone w regulaminie programu. Nagrody pieniężne otrzymają te spośród Złotych Szkół NBP, które zgodnie z werdyktem jurorów najlepiej wykonały zadania. Ogłoszenie wyników II edycji programu zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly.