XIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych – wyniki Konkursu

XIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych obronionych w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tj. w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

Decyzją kapituły konkursu w składzie:

 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – przewodniczący kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – członek kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – członek kapituły,
 • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH – członek kapituły,
 • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – członek kapituły,
 • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP – członek kapituły,
 • Dr Renata Wojciechowska – członek kapituły,

zostały przyznane następujące nagrody:

 • I nagroda w wysokości 15 000 zł dla mgr. Krzysztofa Jarosa za pracę pt. Powiązania cenowe między bitcoinem a innymi kryptowalutami obronioną na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Grzegorza Przekoty, prof. PK;
 • II nagroda w wysokości 10 000 zł dla mgr. Macieja Nowary za pracę pt. Przestrzenne procesy cenotwórcze na polskim rynku benzyny: analiza ekonometryczna obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Ekonometrii, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH;
 • III nagroda w wysokości 7000 zł dla mgr Dominiki Kurek za pracę pt. Zmiana w nastawieniu do oszczędzania pomiędzy pokoleniami X, Y oraz Z obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa, napisaną pod kierunkiem naukowym dr Katarzyny Mikołajczyk;
 • Wyróżnienie w wysokości 5000 zł dla mgr Jowity Grzelak za pracę pt. Determinanty ryzyka upadłości banków komercyjnych Europy Środkowo-Wschodniej obronioną na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania, napisaną pod kierunkiem naukowym dr Patrycji Chodnickiej-Jaworskiej;
 • Wyróżnienie w wysokości 5000 zł dla mgr Oleksandry Stoykovej za pracę pt. How to boost regional integration? Monetary union vs. fixed exchange rate regime obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Tomasza Napiórkowskiego.