XV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych – wyniki

XV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Wyboru najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

  • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący kapituły,
  • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
  • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,
  • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. AG,
  • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH,
  • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP,
  • Dr Lidia Dzierżek,
  • Dr Renata Wojciechowska.

Kapituła konkursu nie przyznała III nagrody. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród II oraz czterech wyróżnień.

I nagroda w wysokości 15 000 zł dla p. Dawida Wojciecha Lesznika za pracę pt. „Typologia inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcyjnym” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE.

II nagroda w wysokości 10 000 zł dla p. Eweliny Kuźmy za pracę pt. „Green banking a efektywność finansowa banków” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem naukowym dr Magdaleny Kozińskiej.

II nagroda w wysokości 10 000 zł dla p. Pauliny Anny Obary za pracę pt. „Determinanty jakości portfela kredytowego banków krajów Europy Środkowo‑Wschodniej” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem naukowym dr. Krzysztofa Kila.

Wyróżnienie w wysokości 5000 zł dla p. Renaty Marii Broszkiewicz za pracę pt. „Perceived or revealed risk? Risk appetite’s assessment from the perspective of financial markets efficiency” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem naukowym dr Małgorzaty Snarskiej.

Wyróżnienie w wysokości 5000 zł dla p. Mikołaja Ireneusza Drożdżyńskiego za pracę pt. „Polityka pieniężna w czasach pandemii – działania NBP na tle wybranych banków centralnych” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Jana Koleśnika, prof. SGH.

Wyróżnienie w wysokości 5000 zł dla p. Rafała Tadeusza Pękalskiego za pracę pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na digitalizację sektora bankowego w Polsce” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Anny Szelągowskiej.

Wyróżnienie w wysokości 5000 zł dla p. Pawła Leszka Schnaidera za pracę pt. „Zielone finanse publiczne w odpowiedzi na zagrożenia ekologiczne i klimatyczne” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem naukowym dr Jolanty Gałuszki.

Gratulujemy laureatom oraz ich promotorom!

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Akademii Kopernikańskiej.