Zapowiedź konferencji prasowej Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego

Narodowy Bank Polski informuje o planowanej konferencji prasowej Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego poświęconej ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Konferencja odbędzie się w formie online w piątek 9 lipca 2021 r. o godzinie 15.00.

Prosimy o przesyłanie pytań do Prezesa NBP (podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą redakcji) na adres e-mail: press@nbp.pl do godz. 18.00 w czwartek 8 lipca 2021 r.

Konferencja będzie transmitowana na stronie www.nbp.pl, gdzie zostanie zamieszczony także jej zapis wideo.