Zapowiedź konferencji Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, pt.: „Podsumowanie sytuacji gospodarczej 2020 roku, ocena stabilności systemu finansowego oraz perspektyw na 2021 rok”.

Narodowy Bank Polski informuje o konferencji Prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego, która otwiera cykl comiesięcznych spotkań w NBP z udziałem akredytowanych dziennikarzy.

Najbliższa konferencja odbędzie się wyłącznie w wersji internetowej w piątek 15 stycznia 2021 roku o godzinie 16:00. Prosimy o przesyłanie pytań do Prezesa NBP (podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą redakcji), dotyczących tematu konferencji na adres e-mail: press@nbp.pl do godz. 12.00 w czwartek, 14 stycznia 2021 r.

Pytania dziennikarzy zostaną opublikowane wraz z zapisem konferencji na stronie www.nbp.pl, gdzie będzie realizowana transmisja internetowa całego cyklu konferencji.

Zespół Relacji z Mediami
Narodowy Bank Polski