Złoto jako składnik rezerw dewizowych NBP

Złoto jako składnik rezerw dewizowych NBP

Dlaczego banki centralne postrzegają złoto jako strategiczny składnik rezerw dewizowych? Gdzie i w jaki sposób przechowuje się złoto? Co to jest fixing?

Do pobrania