Zmiana Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA

Narodowy Bank Polski informuje, iż z dniem 5 maja 2023 r., tj. wraz z wejściem w życie uchwały nr 24/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA” (Dz. Urz. NBP poz. 5), zacznie obowiązywać nowy Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Zmiana dotychczasowego Regulaminu – obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r. – uzasadniona jest potrzebą dostosowania zapisów odnoszących się do awaryjnego sposobu przekazywania do NBP danych na potrzeby Fixingu (tj. zastąpienia faksu pocztą elektroniczną), jak również wprowadzenia dodatkowych modyfikacji o charakterze porządkowym i redakcyjnym. Metodologia wyznaczania Stawki Referencyjnej POLONIA nie ulegnie zmianie.

Podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA według stanu na dzień 4 maja 2023 r. zachowują ten status z dniem wejścia w życie podjętej uchwały.

Treść uchwały nr 24/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego dostępna jest pod poniższym adresem:

https://dzu.nbp.pl/DU_NBP/2023/5/akt.pdf