Zmiana zasad naliczania prowizji za operację zamiany waluty polskiej

Narodowy Bank Polski informuje, że od 1 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana zasad naliczania prowizji. Za operację zamiany waluty polskiej w kasie lub urządzeniu samoobsługowym przeznaczonym do zamiany monet jest pobierana opłata w wysokości 5 % od łącznej kwoty zamiany przekraczającej 5 tys. zł dla operacji dokonanych w ciągu 30 dni kalendarzowych, uwzględniając dzień dokonania zamiany, nie mniej niż 5 zł.