Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Środkowej podczas i po pandemii COVID

Konferencja Narodowego Banku Polskiego i Banku Centralnego Węgier

Narodowy Bank Polski poinformował, że 1 października br. w Warszawie odbędzie się 3. edycja wspólnej konferencji międzynarodowej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Magyar Nemzeti Bank (MNB) pt. Structural Changes in Central European Economies During and After the Covid Pandemic (Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Środkowej podczas i po pandemii COVID).

Konferencję otworzy prezes NBP prof. Adam Glapiński oraz prezes MNB György Matolcsy. Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Mathias Cormann. W konferencji wezmą udział wysokiej rangi przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych, zagranicznych banków centralnych oraz wiodących ośrodków naukowych. Konferencja częściowo odbędzie się w formie on-line.

Głównym celem konferencji jest omówienie zmian strukturalnych, jakie zaszły w następstwie pandemii, z których część może okazać się trwałymi, oraz ich wpływu na perspektywy makroekonomiczne dla krajów Europy Środkowej na czas po pandemii.