Znaczenie własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej

Jakie są trzy główne systemy walutowe? Jakie znaczenie gospodarcze ma posiadanie własnej waluty? W jaki sposób polska gospodarka korzysta z płynnego kursu złotego?