Komunikaty

Wydarzenia

Kalendarium

  • 21 sierpnia g. 14:00
    Minutes RPP – VII `14
  • 29 sierpnia g. 14:00
    Oczekiwania inflacyjne konsumentów – VIII `14
  • 2–3 września
    dwudniowe posiedzenie RPP

Polecamy

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-08-20
1 EUR4,1838
1 USD3,1470
1 CHF3,4560
1 GBP5,2406
100 JPY3,0473

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka