Komunikaty

Wydarzenia

Kalendarium

  • 31 lipca g. 14:00
    Oczekiwania inflacyjne konsumentów – VII `14
  • 7 sierpnia g. 14:00
    Aktywa rezerwowe NBP – VII `14
  • 13 sierpnia g. 14:00
    Bilans płatniczy – VI `14

Polecamy

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-07-22
1 EUR4,1464
1 USD3,0748
1 CHF3,4121
1 GBP5,2466
100 JPY3,0283

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka