System SKARBNET4

13 kwietnia 2015 r. został wdrożony do eksploatacji system SKARBNET4 | Umocowanie prawne | Logowanie do dokumentacji systemu

13 kwietnia 2015 r. został wdrożony do eksploatacji system SKARBNET4 | Umocowanie prawne | Logowanie do dokumentacji systemu

13 kwietnia 2015 r. został wdrożony do eksploatacji system SKARBNET4. Jest to system zapewniający obsługę następujących funkcji biznesowych:

  1. Prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywanie operacji na tych papierach na rynku wtórnym.
  2. Przeprowadzanie przetargów skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  3. Przeprowadzanie przez NBP operacji otwartego rynku (sprzedaż bonów pieniężnych NBP, przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP, zawieranie transakcji repo i outright),
  4. Obsługa przez NBP kredytów: lombardowego, technicznego i w ciągu dnia w euro.

Powyższe funkcje biznesowe regulują uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

Nr 7/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 3)

Uchwała Nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych”(Dz. Urz. NBP poz. 3) – tekst pierwotny,

Resolution 7/2015 of the Management Board of Narodowy Bank Polski of 12 March 2015 concerning the introduction of the „Regulations on operating accounts and deposit accounts for Treasury bills and NBP bills by Narodowy Bank Polski in the SKARBNET4 system and performing securities transactions in this system”

Zmiany uchwały:

Uchwała Nr 29/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 3)

Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 6)

Uchwała Nr 29/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 13)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 18)

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 5)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 12)

Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 10)

Uchwała Nr 1/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji ma papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 2)

Uchwała nr 47/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 19)

Najnowsze:

 

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych

 

Nr 50/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4” (Dz. Urz. NBP poz. 23)

Nr 9/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 5).

Uchwała Nr 9/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 5) – tekst pierwotny,

Zmiany uchwały:

Uchwała nr 30/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 14)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 19)

Uchwała Nr 65/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 29)

Najnowsze:

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 7)

Zobacz więcej:

Umowa o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4 

Uchwała nr 8/2018 Zarządu NBP z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i trybu działania Komitetu Użytkowników dla systemu rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP prowadzonego w systemie SKARBNET4

Droga awaryjna dla ofert i zleceń do SKARBNET4 

Informacja o przeglądarkach dedykowanych do obsługi systemu SKARBNET4 

Information on browsers dedicated to the SKARBNET4 system 

(art. 66, art. 80) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. (sejm.gov.pl)

(art.45e) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Informacja w sprawie prowizji i opłat pobieranych przez NBP za prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 

Informacja na temat oceny systemu SKARBNET4 pod kątem spełniania wymogów rozporządzenia CSDR

Report on settlement fails 01.02.2022-31.12.2022

Zobacz również