Informacja o kartach płatniczych – III kwartał 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował materiał: informacja o kartach płatniczych – II kwartał 2022 r.