Komunikat Narodowego Banku Polskiego ws. rozliczenia umowy wymiany hrywny na polskie złote

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 28 września 2022 r. nastąpiło końcowe rozliczenie z Narodowym Bankiem Ukrainy (NBU) zawartej w dniu 18 marca 2022 r. umowy wymiany hrywny (UAH) na polskie złote.

W oparciu o ww. umowę, na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. uchodźcy z Ukrainy, na określonych warunkach oraz po kursie ustalanym przez NBU, mogli dokonywać wymiany hrywny na polskie złote. Z takiej możliwości skorzystało blisko 103 tys. obywateli Ukrainy, którzy łącznie dokonali wymiany 728 mln UAH na 98 mln złotych. Średnia operacja wymiany miała wartość 7 tys. UAH (przy maksymalnym limicie 10 tys. UAH).

Wszystkie wymienione UAH zostały odprowadzone przez PKO Bank Polski do oddziałów okręgowych NBP, a następnie rozliczone po ustalonym przez NBU kursie wymiany. Cały zasób skupionych w ten sposób UAH został następnie sprzedany NBU przy zastosowaniu tego samego kursu. Tym samym wzajemne rozliczenia finansowe stron zaangażowanych w wymianę UAH na polskiego złotego na potrzeby uchodźców z Ukrainy zostały zakończone.


Комюніке Narodowy Bank Polski про врегулювання угоди щодо обміну гривні на польський злотий

Narodowy Bank Polski повідомляє, що 28 вересня 2022 року відбувся остаточний розрахунок з Національним банком України (НБУ) по угоді про обмін української гривні (UAH) на польський злотий, укладеної 18 березня 2022 року. Згідно з цією угодою, на запит Narodowy Bank Polski, в окремих відділеннях PKO Bank Polski з 25 березня по 9 вересня 2022 року біженці з України мали змогу обмінювати гривні на польські злоті на певних умовах і за курсом, встановленим НБУ. Такою можливістю скористалися майже 103 тисячі громадян України, які загалом обміняли 728 млн. грн на 98 млн. злотих. Середня вартість обмінної операції склала 7 тис. грн (при максимальному ліміті 10 тис. грн).

Усі обмінені гривні були перераховані PKO Bank Polski до регіональних філій НБП, а потім перераховані за курсом, встановленим НБУ. Усю куплену таким чином гривню потім продавали НБУ за тим самим курсом. Таким чином, завершено фінансові взаєморозрахунки всіх сторін, які брали участь в обміні гривні на польський злотий для потреб біженців з України.