Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 6 kwietnia 2022 r.

W dniu 6 kwietnia 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 1,00 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,55% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 kwietnia 2022 r.