Metoda projektowa w edukacji przedsiębiorczości i ekonomii

Jak wykorzystać metodę projektową na lekcjach podstaw przedsiębiorczości również w modelu edukacji zdalnej? Jak budować nowoczesny warsztat pracy nauczyciela? Z jakich narzędzi cyfrowych warto korzystać w pracy metodą projektu do przygotowywania np. interaktywnych prezentacji, gromadzenia materiałów, zbierania informacji zwrotnej, tworzenia reportaży czy filmów.

Jak dbać o swoje prawa konsumenckie – scenariusz lekcji