Podstawy przedsiębiorczości: Jak dbać o swoje prawa konsumenckie?

Uczeń dowie się o prawach konsumenckich oraz pozna instytucje chroniące konsumenta. Nauczy się, jak analizować informację, przygotowywać argumentację, a następnie, jak zredagować reklamację.

Jak dbać o swoje prawa konsumenckie? 

Metoda projektowa w edukacji przedsiębiorczości i ekonomii 

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Przed przeprowadzeniem lekcji zachęcamy do obejrzenia webinaru i zapoznania się z prezentacją. W materiałach szczegółowo omówiono metodę projektową, a także, jak z niej korzystać m.in. w modelu edukacji zdalnej oraz przedstawiono cyfrowe narzędzia pomocne w pracy metodą projektu.