Monety 10, 20, 50 groszy oraz 1 zł z 2019 roku w kasach O/O NBP

Nawiązując do komunikatu z dnia 23 sierpnia 2021 r. Narodowy Bank Polski przypomina, że od 1 września br. udostępnia w kasach 16 oddziałów okręgowych NBP monety o nominale 10, 20, 50 gr oraz 1 zł z 2019 r. wykonane ze stali pokrytej miedzią i niklem.

Monety 10, 20, 50 groszy oraz 1 zł z 2019 r. ze stali pokrytej miedzią i niklem będą udostępniane do momentu wyczerpania zapasów w ramach operacji bankowych przy uwzględnieniu wewnętrznych regulacji NBP. Jednocześnie informujemy, że ww. monety są dostępne również przy okazji zakupu wartości kolekcjonerskich.

Lista oddziałów okręgowych NBP

Informujemy także, że monety powszechnego obiegu o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł z rokiem emisji 2019 wykonane ze stali pokrytej miedzią i niklem zostały wybite w nakładzie po 1 000 000 sztuk dla każdego nominału, w ramach łącznej wielkości emisji ustalonej dla każdego nominału ww. monet w zarządzeniu Nr 34/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr, 20gr, 50 gr i 1 zł (MP z 2019 r. poz. 1188).

Monety powszechnego obiegu o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł z rokiem emisji 2019 mają takie same parametry jak monety powszechnego obiegu o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł z latami emisji 2020 i 2021 wykonane ze stali pokrytej miedzią i niklem.