Adam Heydel na monecie NBP

Narodowy Bank Polski 25 marca wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską Adam Heydel.

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Adama Heydla oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z artykułu Kapitalizm i socjalizm wobec etyki.

Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Adam Heydel (1893–1941) był polskim ekonomistą i publicystą politycznym […] Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1927 r. wykładał na tej uczelni ekonomię. […] Szefował Instytutowi Ekonomicznemu przy Polskiej Akademii Umiejętności, w którym redagował czasopismo „Studia Ekonomiczne”. […] Heydel był zadeklarowanym liberałem gospodarczym. Opowiadał się za ideą wolnego rynku i energicznie przeciwstawiał się polityce interwencyjnej państwa. Swój sprzeciw wobec nadmiernych regulacji argumentował ekonomicznie i politycznie, podkreślając, że gospodarcza działalność państwa na dłuższą metę będzie nieopłacalna, a ograniczenie praw jednostek przyniesie uwiąd demokracji parlamentarnej. Heydel jako sympatyk austriackiej szkoły ekonomii główną przyczynę zaburzeń gospodarczych upatrywał w nadmiernej podaży pieniądza prowadzącej do przeinwestowania, a w konsekwencji do spadku produkcji i wzrostu bezrobocia. […] Wśród głównych prac Adama Heydla warto wymienić następujące pozycje: „Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii”, „Przyczynowość w ekonomii”, „Kapitalizm i socjalizm wobec etyki”, „Myśli o kulturze” – przybliża sylwetkę ekonomisty Grzegorz Jeż.

Wielcy polscy ekonomiści – Adam Heydel

Więcej informacji można znaleźć w Folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe, a także banknoty kolekcjonerskie oraz grafiki NBP można oglądać w wersji 3D w aplikacji Moje NBP.

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów:
e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

Moduł AR – Moje NBP

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 15 kwietnia 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł oraz złotą monetę o nominale 200 zł – 100. rocznica III Powstania Śląskiego.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety