Ferdynand Zweig i Adam Krzyżanowski na monetach NBP

Narodowy Bank Polski informuje o wprowadzeniu do obiegu dwóch srebrnych monet kolekcjonerskich, każda o nominale 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” Ferdynand Zweig i Adam Krzyżanowski

Od 2017 r. Narodowy Bank Polski emituje monety upamiętniające wybitnych polskich ekonomistów, których koncepcje i dorobek naukowy mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, finansów i społeczeństwa. Ich myśl ekonomiczna jest znana nie tylko na gruncie polskim, ale także międzynarodowym.

Serię, która upamiętnia wybitnych polskich naukowców w dziedzinie ekonomii, w 2017 r. zainaugurowała moneta z wizerunkiem Mikołaja Kopernika, autora traktatu O sposobie bicia monety, którego memoriał miał się stać podstawą polityki pieniężnej. W marcu tego roku ukażą się monety z wizerunkami Ferdynanda Zweiga, Adama Krzyżanowskiego i Adama Heydla – przedstawicieli krakowskiej szkoły ekonomicznej. Wypracowane przez tych naukowców pomysły na to, jaka powinna być gospodarka, jaka rola państwa, a jaka rola rynku mogą być inspiracją także dzisiaj. Ich idee, propagowane wzorce wciąż są aktualne – powiedział Prezes NBP prof. Adam Glapiński.

Monety przedstawiające Ferdynanda Zweiga i Adama Krzyżanowskiego to siódmy i ósmy temat w serii.

Na rewersie monety poświęconej Ferdynandowi Zweigowi zostały umieszczone wizerunek ekonomisty, daty jego urodzin i śmierci oraz parafraza fragmentu książki Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu. Na awersie widnieje fragment dzieła Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm – nacjonalizm – liberalizm – socjalizm.

Wielcy polscy ekonomiści – Ferdynand Zweig
Wielcy polscy ekonomiści – Adam Krzyżanowski

Na rewersie monety upamiętniającej Adama Krzyżanowskiego znajdują się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z publikacji Źródła i symptomy wzbogacenia się nowoczesnych społeczeństw.

Srebrne monety o nominale 10 zł zostały wyemitowane w nakładzie do 10 000 sztuk każda i można je nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Ferdynand Zweig (1896–1988) był polskim ekonomistą i socjologiem […] W okresie dwudziestolecia międzywojennego aktywnie zajmował się publicystyką gospodarczą, współpracując z wieloma tytułami prasowymi. […] Jako ekonomista Zweig opowiadał się za liberalizmem gospodarczym. Kładł nacisk na rozwiązania umożliwiające swobodne działanie jednostek, ujęte jednak w ścisłe ramy prawne i niepozbawione pewnego komponentu socjalnego. […] Dostrzegając uwiąd koncepcji liberalnych i towarzyszący mu wzrost znaczenia ruchów nacjonalistycznych i socjalistycznych w latach trzydziestych ubiegłego wieku, Zweig wierzył jeszcze w odwrócenie tendencji, ale nadciągające widmo wojny pozbawiło go złudzeń. Sam zresztą dokonał później korekty stanowiska, akceptując istnienie gospodarki planowej jako niezbywalny warunek zachowania demokracji i wolności. Wśród innych ważnych prac Zweiga warto wymienić następujące pozycje: „The Economics of Consumers’ Credit”, „Ekonomia i technika”, „Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu”, „The Planning of Free Societies”, „Poland Between Two Wars”.

Z kolei Adam Krzyżanowski (1873–1963) był polskim ekonomistą, prawnikiem, politykiem oraz wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. […] Krzyżanowski był liderem krakowskiej szkoły ekonomicznej, łączył liberalizm gospodarczy z konserwatywną postawą polityczną. Zajmował się szerokim spektrum zagadnień ekonomicznych, wśród których należy wymienić kwestie polityki gospodarczej, historię doktryn ekonomicznych, rolę i znaczenie pieniądza, analizy demograficzne czy podstawy skarbowości. […]Bronił wolnego rynku i praw jednostki. Zachęcał do wytężonej pracy i oszczędzania, dostrzegając w nich środek prowadzący ku przysporzeniu Polsce kapitału, w którym upatrywał fundament rozwoju gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Wśród głównych prac Krzyżanowskiego warto wymienić następujące dzieła: „Pieniądz”, „Założenia ekonomiki”, „Nauka skarbowości” czy „Pauperyzacja Polski współczesnej” – przybliża sylwetki ekonomistów Grzegorz Jeż.

Więcej informacji można znaleźć w Folderach emisyjnych: Ferdynand Zweig, Adam Krzyżanowski.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe, a także banknoty kolekcjonerskie oraz grafiki NBP można oglądać w wersji 3D w aplikacji Moje NBP.

Moduł AR – Moje NBP
Moduł AR – Moje NBP

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów: e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów: e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 25 marca 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu kolejną srebrną monetę z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Adam Heydel.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety