NBP pod kierownictwem prof. A. Glapińskiego, uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Narodowego Banku Ukrainy.

W uznaniu za bezprecedensowe wsparcie jakiego Narodowy Bank Polski udzielił Narodowemu Bankowi Ukrainy (NBU), w obliczu pełnoskalowej wojny, Zarząd NBU zdecydował o uhonorowaniu NBP specjalnym wyróżnieniem – złotą odznaką (Gold Commemorative Award).

Wyróżnienie zostało przyznane Narodowemu Bankowi Polskiemu, pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, w podziękowaniu za zdecydowane, wysoce profesjonalne i wielowymiarowe wsparcie NBU od początku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności za realizację licznych projektów w celu zapewnienia ciągłości działań operacyjnych NBU, efektywnego funkcjonowania systemu płatniczego i rynku walutowego, jak również systemu bankowego Ukrainy.

Działania NBP stanowiły nie tylko znaczące wsparcie dla ukraińskiego banku centralnego, ale również w istotny sposób przyczyniły się do zapewnienia stabilności makroekonomicznej w regionie.

Złota odznaka została wręczona prof. Adamowi Glapińskiemu, Prezesowi NBP, przez Sergija Nikołajczuka, Wiceprezesa NBU, podczas spotkania w Warszawie, które odbyło się 7 lutego 2024 r.


Національний банк Польщі, під керівництвом професора Адама Ґлапінського, нагороджений престижною відзнакою Національного банку України.

За безпрецедентну підтримку, яку Національний банк Польщі надав Національному банку України (НБУ) на фоні повномасштабної війни, Правління НБУ прийняло рішення нагородити НБП спеціальною відзнакою – золотою медаллю (Gold Commemorative Award).

Ця нагорода надана Національному банку Польщі, під керівництвом професора Адама Ґлапінського, як подяка за рішучу, високопрофесійну та різнопланову підтримку НБУ з самого початку збройного нападу Росії на Україну, зокрема, за реалізацію багатьох проектів, спрямованих на забезпечення безперервної операційної роботи НБУ, ефективного функціонування платіжної системи і валютного ринку, а також банківської системи України.

Дії НБП становили не тільки значну підтримку для українського центрального банку, але також істотним чином сприяли забезпеченню макроекономічної стабільності у регіоні.

Золоту медаль професору Адаму Ґлапінському, Голові НБП, вручив Сергій Миколайчук, Віце-голова НБУ, під час зустрічі у Варшаві 7 лютого 2024 року.