NBP wprowadza banknot kolekcjonerski „Ochrona polskiej granicy wschodniej”

Nowy banknot o wartości nominalnej 20 zł, w nakładzie do 80 tys. sztuk, korespondujący tematycznie ze srebrną monetą kolekcjonerską.

Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu w dniu 19 lipca 2022 r. do obiegu banknotu kolekcjonerskiego o wartości nominalnej 20 zł „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Banknot wyemitowany zostanie w nakładzie do 80 tys. sztuk i będzie można go nabyć we wszystkich  Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 130 zł.

Emisja banknotu podkreśla profesjonalizm i skuteczność Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego w powstrzymywaniu działań reżimów Rosji i Białorusi podejmowanych przy polskiej granicy. Warto zaznaczyć, że banknot kolekcjonerski koresponduje tematycznie ze srebrną monetą kolekcjonerską o wartości nominalnej 10 zł „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, wyemitowaną przez NBP w styczniu tego roku.

„Dzięki profesjonalizmowi i poświęceniu Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego działania reżimów Rosji i Białorusi są skutecznie powstrzymywane. Strzegący bezpieczeństwa Polski doskonale odróżniają rzeczywistych uchodźców od ochotniczych narzędzi agresji. Kunszt formacji strzegących terytorium naszego państwa znalazł swe potwierdzenie w odporności na codzienne prowokacje, a także w pełnym humanitaryzmu i empatii traktowaniu migrantów, również tych posługujących się przemocą” – powiedział Artur Adamski w folderze emisyjnym banknotu.

Na przedniej stronie banknotu zostały zaprezentowane sylwetki funkcjonariusza Straży Granicznej oraz żołnierza Wojska Polskiego, a także fragment mapy Polski. Strona odwrotna banknotu przedstawia wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wizerunku znajdującego się na polskim słupie granicznym oraz śmigłowiec Policji na tle krajobrazu terenów położonych przy polskiej granicy wschodniej.

Na banknocie „Ochrona polskiej granicy wschodniej” zastosowano szereg nowoczesnych zabezpieczeń obecnie dostępnych na rynku.

W papierze zastosowano zabezpieczenia w postaci nitki okienkowej dwukolorowej i znaku wodnego przedstawiającego sygnet Narodowego Banku Polskiego. Na stronie przedniej banknotu w nominale 20 zł w prawym dolnym rogu wykorzystano farbę zmienną optycznie, zaś w lewym dolnym rogu banknotu ukryty został efekt kątowy w postaci liczby „20” przedstawionej w układzie pionowym. W środkowej części banknotu znajdują się elementy graficzne widoczne tylko w świetle UV: fragment wizerunku słupa granicznego oraz sygnet NBP.

Na stronie odwrotnej banknotu znajduje się m.in. dwukolorowy pasek opalizujący na którym dostrzec można powtarzające się napisy: „RP”, „20” i „NBP”.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

***

Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych, oraz banknotów kolekcjonerskich stanowi okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją. Monety kolekcjonerskie wykonywane są ze złota i srebra i często uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów – np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła lub technik dodatkowych np. nadruków wykonanych w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienia laserowego. Monety kolekcjonerskie pakowane są w kapsuły i umieszczane w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat.

Banknoty kolekcjonerskie, w związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od banknotów obiegowych bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami tematycznymi, a także specyfikacją techniczną – w zakresie np. liczby i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przed fałszowaniem, kolorystyki, czy technik druku.

Banknoty kolekcjonerskie są sprzedawane w ochronnych etui papierowo-foliowych, na których umieszczone są informacje związane z emisją.

Monety okolicznościowe w standardzie obiegowym i wartości nominalnej 5 zł wykonane są ze stopu MN 25 (pierścień) oraz CUAl6Ni2 (rdzeń).
Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe oraz banknoty kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży, monety oraz banknoty kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny.