Piotr Pogonowski

Członek Zarządu NBP
Piotr Pogonowski - Członek Zarządu NBP

Członek Zarządu NBP

Profesor nauk prawnych, radca prawny. Ukończył studia prawnicze i historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy z zakresu prawa upadłościowego, a w 2004 r. – stopień doktora habilitowanego. W 2010 r., postanowieniem Prezydenta RP, mianowany profesorem zwyczajnym.

Od początku kariery zawodowej związany głównie z sektorem finansów publicznych. Pracował m.in. w służbach legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Sądzie Najwyższym. W latach 2006–2007 dyrektor Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego w Ministerstwie Finansów, a następnie do 2008 r. dyrektor Biura Prawnego w Służbie Wywiadu Wojskowego. W latach 2008–2010 m.in. dyrektor gabinetu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W latach 2015–2016 pełnił obowiązki szefa, a w latach 2016–2020 szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiadającej m.in. za ochronę ekonomicznych interesów państwa.

28 lutego 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołał Piotra Pogonowskiego na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dniem 1 marca 2020 r.