prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego
prof. Adam Glapiński - Prezes NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego

Urodził się 9 kwietnia 1950 r. w Warszawie.

W 1972 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i od 1974 r. związany jest zawodowo z tą uczelnią jako wykładowca. Zatrudniony na stanowisku profesora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Katedra Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej). W latach 2003–2007 był profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wcześniej wykładał m.in.: w Polskiej Akademii Nauk (1978–1983), Inter-University Centre of Postgraduate Studies w Dubrowniku (1986–1989), University of Colorado at Boulder (1993–1998), United States Business and Industrial Council na University of Missouri i University of Kansas (1996) oraz Institut Superieur de Gestion (1994–2005).

Od początku lat 90. pełnił wiele ważnych funkcji w administracji publicznej. W 1991 r. był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego. W 1992 r. pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991–1993) oraz senator IV kadencji Senatu RP (1997–2001), gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Wchodził również w skład Parlamentarnej Komisji Wspólnej Unii Europejskiej i Polski.

Był przewodniczącym rad nadzorczych: Banku Rozwoju Eksportu SA (1992), Centralwings Nowy Przewoźnik (2007) oraz KGHM Polska Miedź SA (2007). W latach 2007–2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtel S.A.

W latach 1993–2001 kierował Instytutem Wolności Ekonomicznej i Politycznej.

W 2009 r. pełnił funkcję doradcy ekonomicznego Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. W 2010 r. Prezydent RP powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję w latach 2010–2016. 29 lutego 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał go na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

W dniu 10 czerwca 2016 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

Prof. Adam Glapiński otrzymał w 2016 r. odznakę honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. W 2020 r. znalazł się na 6. pozycji rankingu 200. najbardziej wpływowych ludzi w polskiej gospodarce, stworzonego przez RMF FM oraz portale Money.pl i 300Gospodarka. W 2021 r. został laureatem nagrody „Byki i Niedźwiedzie”, przyznawanej przez redakcję dziennika „Parkiet” – wyróżnienie zostało przyznane za działania podejmowane przez Adama Glapińskiego jako Prezesa NBP w 2020 r. w okresie pandemii COVID-19. Również w 2021 r., za działania podejmowane jako prezes NBP w trakcie pandemii, znalazł się na 1. miejscu rankingu 50. najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce w 2020 r., który opracowała redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”. W tym samym roku otrzymał nagrodę specjalną „Bankowego Menedżera Roku 2020” przyznaną przez „Gazetę Bankową”, a wraz z NBP został wyróżniony nagrodą „Best Central Bank Governance Europe 2021” przyznaną przez magazyn biznesowy „Capital Finance International”. Otrzymał także nagrodę główną „Polski Kompas 2021”, Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP oraz Nagrodę Specjalną w ramach Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.

W 2022 r. otrzymał nagrodę za wybitne zarządzanie Narodowym Bankiem Polskim, przyznaną przez grupę Polska Press podczas gali „Giganci Polska Press 2022”, zorganizowanej pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 12 maja 2022 r. został powołany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na drugą kadencję Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął 22 czerwca 2022 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

Zobacz: Strona internetowa poświęcona Prezesowi NBP prof. Adamowi Glapińskiemu