Wiesław Janczyk

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 23 lutego 2022 r.
Wiesław Janczyk - Członek RPP

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 23 lutego 2022 r.

Urodził się 7 kwietnia 1964 r. w Chomranicach.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Filologii Polskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu z zakresu Rachunkowości i Zarządzania Finansami.

Poseł na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji. W tym okresie był członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w latach 2015–2016 jej wiceprzewodniczącym, a od 2021 do 2022 r. – przewodniczącym. W VII i IX kadencji przewodniczył również pracom Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych.

Ma doświadczenie samorządowe. W latach 2016–2018 był wiceministrem finansów oraz przewodniczył Komisji Nadzoru Audytowego. Wcześniej w 2007 r. – członek Zarządu Remag SA w Kotowicach. Pełnił także funkcję prezesa Zarządu ZEW Niedzica SA w Niedzicy. W latach 1994–2005 pracował dla BGŻ SA, najpierw w Biurze Maklerskim następnie jako wicedyrektor oddziału kierował pionem współpracy z klientami detalicznymi, VIP oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W 2017 r. uzyskał wpis na Listę Doradców Podatkowych. Zajmował się promocją polskiej przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej, organizując misje gospodarcze do Brukseli, Hagi i Berlina wspierające wymianę handlową.

9 lutego 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Wiesława Janczyka na członka Rady Polityki Pieniężnej.