Ireneusz Dąbrowski

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 21 lutego 2022 r.

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 21 lutego 2022 r.

Ekonomista i prawnik, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie problemów stabilności systemów, równowagi ogólnej oraz ekonomii ewolucyjnej, w latach 2005–2006 wicewojewoda opolski, w latach 2006–2007 wiceminister skarbu państwa.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2006 obronił rozprawę doktorską, a w 2017 uzyskał habilitację. W SGH był adiunktem, a następnie został profesorem nadzwyczajnym SGH i objął funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Monetarnej. Wykładał także w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

W latach 2002–2005 był radnym warszawskiej dzielnicy Śródmieście, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Od grudnia 2005 do 31 sierpnia 2006 pełnił funkcję wicewojewody opolskiego. Następnie do 16 lipca 2007 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2018 – 2022 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”. W latach 2019-2021 był dyrektorem Departamentu Badań Ekonomicznych NBP.

18 lutego 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Ireneusza Dąbrowskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej.