Cezary Kochalski

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 21 grudnia 2019 r.

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 21 grudnia 2019 r.

Urodził się 26 września 1967 r. w Iławie.

Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie (1991) oraz uzyskał stopnie naukowe doktora nauk ekonomicznych (1999) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2007) w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Na Uniwersytecie w Stirling (Wielka Brytania) ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i finansów (1992). Odbył wiele staży zagranicznych i pobytów studyjnych w uczelniach oraz instytucjach finansowych, w tym w bankach centralnych. Ukończył profesjonalne szkolenia w zakresie rachunkowości i finansów, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz zarządzania projektami.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kieruje katedrą Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny w instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami oraz studiami podyplomowymi z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu. Specjalizuje się w analizie ekonomicznej, controllingu, zarządzaniu kosztami. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych.

Doświadczenie praktyczne zdobywał jako analityk finansowy w Wielkopolskim Banku Kredytowym (1993-1996), doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego (2007-2008), prorektor ds. strategii i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2012-2016), członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów z ramienia Ministra Finansów (2013-2019), doradca Prezydenta RP (2017-2019) oraz przedstawiciel prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego (2018-2019).

Otrzymał Medal Edukacji Narodowej (2010) oraz Srebrny Medal „LABOR OMNIA VINCIT”(2012).

20 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Cezarego Kochalskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej.