Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dokument: Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2022 r.