„Pałac Biskupi w Krakowie” na złotej i srebrnej monecie NBP

Od 22 września 2021 r. do nabycia w Narodowym Banku Polskim złote i srebrne monety kolekcjonerskie „Pałac Biskupi w Krakowie”

Na rewersie złotej i srebrnej monety został zaprezentowany wizerunek fasady i głównego portalu siedziby biskupów krakowskich z herbem Jana Pawła II oraz jego mozaikowy portret ze słynnego okna papieskiego. Na awersie obu monet widoczny jest wizerunek Pałacu Biskupiego w Krakowie.

Złota moneta o nominale 100 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 2200 zł brutto. Nakład srebrnej monety o nominale 50 zł wyniesie do 6 tys. sztuk, a cena – 950 zł brutto. Monety będzie można kupić w  Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Pałac Biskupi w Krakowie

Przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie od schyłku XIV stulecia znajduje się pałac biskupów krakowskich, największa spośród miejskich budowli tego typu. Przebudowywany w ciągu kolejnych wieków, w połowie XVII stulecia otrzymał modną wówczas szatę włoskiego baroku, czego świadectwem pozostaje do dziś południowa fasada, flankowana dwoma belwederami w narożach. Z początkiem XIX wieku bp Jan Paweł Woronicz urządził w pałacu romantyczne muzeum poświęcone historii Polski, ze słynnym gabinetem historycznym znbspobrazami Franciszka Smuglewicza i Michała Stachowicza, wypełnione wieloma sentymentalnymi relikwiami z przeszłości ojczyzny. Pałac spłonął w lipcu 1850 r., w czasie wielkiego pożaru Krakowa, jednak jeszcze w XIX w. odbudowano go z pietyzmem. W tamtejszej kaplicy biskupów krakowskich 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie Karol Wojtyła, przyszły metropolita krakowski i papież Jan Paweł II. Przy Franciszkańskiej 3 mieszkał on w latach 1964–1978. W czasie wszystkich pielgrzymek do Polski papież Polak zatrzymywał się w swym dawnym domu. Z okna nad głównym wejściem do pałacu wiódł wówczas niezwykły dialog z wiernymi zgromadzonymi na placu przed kościołem franciszkańskim. Po raz ostatni przemówił tam w 2002 r. Padły wówczas słowa: „Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3”. To wtedy tzw. okno papieskie stało się bodaj najsłynniejszym oknem chrześcijańskiego świata. Przemawiali z niego także dwaj następcy Jana Pawła II – papieże Benedykt XVI i Franciszek. W 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 2018 r., w oknie papieskim została odsłonięta mozaika wykonana przez Magdalenę Czeską, przedstawiająca błogosławiącego wiernych papieża Polaka – napisał w folderze numizmatycznym ks. Andrzej Witko.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 6 października 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska” (temat indywidualny).

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów:
e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety