Podaż pieniądza w czerwcu 2021 r.

W czerwcu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 4,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i pozostałych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 lipca 2021 r. wskazują, że na koniec czerwca 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 876,0 mld zł i była o 4,0 mld zł wyższa niż na koniec maja 2021 r.

W czerwcu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 5,7 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 1 002,9 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 2,6 mld zł, tj. o 5,3 proc., do poziomu 52,4 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszył się o 5,1 mld zł, tj. o 1,3 proc., i wyniósł 381,8 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 1,7 mld zł, tj. o 2,5 proc., do poziomu 65,5 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,1 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 802,1 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 17,6 mld zł, tj. o 4,8 proc., do poziomu 345,8 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 4,1 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 365,9 mld zł.