Podaż pieniądza w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 16,3 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek wartości depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i instytucji samorządowych oraz pieniądza gotówkowego.

Dane opublikowane przez NBP 22 lipca 2022 r. wskazują, że na koniec czerwca 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 998,8 mld zł i była o 16,3 mld zł niższa niż na koniec maja 2022 r.

W czerwcu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszyła się o 6,7 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 414,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 4,2 mld zł, tj. o 5,0 proc., do poziomu 80,3 mld zł. Wartość gotówki w obiegu spadła o 6,0 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 363,8 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 0,7 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 1 021,0 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,9 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 817,8 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,3 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 414,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 29,5 mld zł, tj. o 8,4 proc., do poziomu 323,0 mld zł.